top of page

avís legal

imagotip

El titular del lloc web allotjat a la URL www.mucodesign.com (el "web") és Mucodesign, les dades d'identificació són les següents:

N.I.F: 46972295-Q
Correu electrònic: hola@mucodesign.com

Accés a la Web
L'Avís Legal regula l'accés a la web i la utilització per part dels usuaris.

L'accés a la web i la seva utilització comporta l'acceptació de l'Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si escau, es puguin preveure a la web.

Per tant, preguem a l'usuari que llegeixi atentament l'Avís Legal quan es proposi utilitzar la Web, ja que es pot modificar en qualsevol moment. Si no accepteu l'Avís Legal, us preguem que us abstingueu d'utilitzar la web.


Utilització i funcionament de la web
L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la web, així com de la informació que s'inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l'Avís legal i, si escau, a la resta de termes i condicions que s'incloguin a la web.

Igualment, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

S'informa a l'usuari que, en cas que incompleixi l'Avís Legal o, si escau, la resta de polítiques de la web, Mucodesign es reserva el dret de limitar, suspendre i acabar l'accés a la web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Mucodesign fa els seus millors esforços per mantenir la web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los i mantenint els continguts de la web degudament actualitzats. Tot i això, Mucodesign no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.


Responsabilitat
Tant l'accés al web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que contingui es fan sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

En cas que es facin donacions, l'usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir prou saldo per poder fer la donació.

Mucodesign no es responsabilitza de cap dany o perjudici que pogués derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda a la web, incloent-hi els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat de la web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte a les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Mucodesign no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés o ús del web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que Mucodesign pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l'Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d'enllaços (links)
a) Enllaços amb la web

Qui tingui intenció d'incloure en un lloc web ("web Enllaçant") un enllaç que dirigeixi al web Mucodesign, haurà de sol·licitar-ho a Mucodesign i complir amb la legislació vigent; en cap cas, no podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb Mucodesign.

L'enllaç no implica que Mucodesign avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web Enlazando, ni que sigui responsable del contingut. En cas d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Mucodesign procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat a la web Enlazando, que haurà de suprimir l'enllaç.


b) Enllaços amb altres webs

A la web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres webs ("webs enllaçats").

En cap cas, l‟existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat Mucodesign amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, Mucodesign no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels llocs enllaçats; l'usuari és l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada cop que hi accedeixi i els utilitzi.
 

Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren la web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.). ) [els "Continguts"], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Mucodesign o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos a la web (marques i noms comercials) són titularitat de Mucodesign o dels seus llicenciants.

L'ús del web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament a la web, els seus continguts o els signes distintius de Mucodesign.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Mucodesign, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, ia les responsabilitats que, si escau, se'n derivin.


Protecció de dades
Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris de la web es regulen a la Política de Privadesa de la web.


Nul·litat
Si qualsevol de les clàusules de l'Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la seva part que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l'Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició no quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar l'Avís Legal de manera integral.

 

Jurisdicció
En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l'Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s'escau, coneixeran de l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

bottom of page